Teplovodní krb

Základem teplovodního krbu je krbová vložka s integrovaným teplovodním výměníkem. Vložka je obestavěna konstrukčním nebo akumulačním pláštěm, který je zpravidla omítaný nebo z kachlů. Plášť je doplněn revizními a servisními mřížkami. Vytápění prostoru je tak primárně založeno na ohřevu topné vody pro ústřední vytápění. Celý otopný systém je doplněn čerpadlem, expanzní nádobou, akumulační nádobou a dalšími bezpečnostními prvky.

Použití

Je vhodné do objektů určeným k trvalému nebo přechodnému bydlení.

Výhody:

 • spojení dvou funkcí – oheň v místnosti a topení
 • nízká hmotnost
 • materiálová nenáročnost
 • pracovní nenáročnost
 • náklady na pořízení

Nevýhody:

 • pomalý náběh systému – ohřev velkého množství vody
 • potřeba záložního zdroje energie (baterie s velkou kapacitou)
 • krátký cyklus přikládání
 • prostorová náročnost – technická místnost
 • topenářské práce při stavbě
 • část tlakového okruhu topení v obytném prostoru
 • ekologie – ochlazení spalin ohřevem vody = vyšší emise